اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان http://lenjani.mihanblog.com 2017-11-24T01:47:42+01:00 text/html 2017-11-21T01:19:41+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان اجلاس سراسری نماز http://lenjani.mihanblog.com/post/2527 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;">بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز با موضوع «نماز و فضای مجازی» آذر ماه سال جاری به میزبانی استان هرمزگان برگزار خواهد شد .</span></div> <div style="text-align: center;"><font face="B Mitra"><span style="font-size: 18.6667px;">&nbsp;:</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="B Mitra"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="B Mitra"><span style="font-size: 18.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه </span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"><a href="http://www.namazportal.ir/">www.namazportal.ir</a></span></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">راه های ارتباطی با دبیرخانه اجلاس:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">(تلفن: 88995883 </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"> 88995878 </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"> 021)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span>(پیامک: 30008628)&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;سایت:&nbsp;</span><a href="www.namaz.ir" target="_blank" title=""><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></a><font size="4"><a href="www.namaz.ir" target="" title="" style="">&nbsp;</a>www.namaz.ir<span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(کانال: </span><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://t.me/namaz_ir"><span dir="LTR">https://t.me/namaz_ir</span></a></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span> و </span><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://sapp.ir/ejlas262"><span dir="LTR">http://sapp.ir/ejlas26</span></a></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span>)&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><br></span></div></div> text/html 2017-11-20T03:46:54+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان تجمع عزاداران رضوی به روایت تصویر http://lenjani.mihanblog.com/post/2525 <img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/ekkl_dsc_3246.jpg" alt=""><div><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/xgpf_dsc_3255.jpg" alt=""></div><div><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/zytc_dsc_3270.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/8yfm_dsc_3287.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/lqkk_dsc_3292.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/dysf_dsc_3315.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/im1k_dsc_3333.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/0kgt_dsc_3343.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/9qwe_dsc_3351.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/5dv_dsc_3356.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="absmiddle" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/u28_dsc_3364.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-20T02:28:04+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان تبلور بصیرت و ارادات به امام رضا(ع) در تجمع عظیم عزاداران در ورنامخواست http://lenjani.mihanblog.com/post/2524 <span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;">در روز پایانی ماه صفر حال و هوای لنجان دگرگون شد و همزمان با سالروز امام رضا(ع)، مردم این شهرستان مسیر میدان انقلاب زرین‌شهر را تا حرم امام‌زاده سیّدابراهیم(ع) شهر ورنامخواست را پیاده طی کردند و در حرم این امامزاده واجب التعظیم گردهم آمده و در سوگ امام رضا(ع) به عزاداری پرداختند.</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">به گزارش خبرنگار&nbsp;</span><a class="saba-backlink" href="http://www.imna.ir/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 58, 97); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease; outline: none 0px; font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">ایمنا</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;از شهرستان لنجان، همزمان با سالروز شهادت علی بن موسی‌الرضا(ع)، مردم شهرستان لنجان مسیر میدان انقلاب زرین‌شهر را تا حرم امام‌زاده سیّدابراهیم ابن سیّد بهاءالدین محمدابن الامام موسی ابن جعفر (ع) شهر ورنامخواست پیاده طی کردند و در حرم این امامزاده واجب التعظیم گردهم آمده و در سوگ امام هشتم علی بن موسی‌الرضا(ع) به عزاداری پرداختند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;در روز پایانی ماه صفر شور و شوق عاشقان امام مهربانی ها حال و هوای مردم شهرستان لنجان را باردیگر عوض کرد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">امروز معابر خیابان ها و کوچه‌های شهرهای و روستاهای شهرستان لنجان با پرچم ها و بیرق های سیاه زینت داده شده بود و همگان به نوعی سعی داشتند رونق بخش عزاداری حضرت امام رضا(ع) باشند و آئین های مختلف عزاداری و سوگواری از سوی هیئت ها و دستجات عزاداری در گوشه گوشه این شهرستان برگزار شد. یکی از سنتهای دیرین شهرستان لنجان در سالرز شهادت امام رضا(ع) و به ویژه آخرین روز ماه صفر برپایی سفره‌های احسان و نذری است و خانواده‌های لنجانی برای برآورده شدن حاجات خود و نیز آرزوهای خود سفره‌های احسان و نذری در منازل خود برپا می‌کنند و در این روز عزیز به توزیع احسان در بین مردم به ویژه نیازمندان و مستضعفان می‌پردازند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">برپایی روضه های خانگی یکی دیگر از آئین هایی است که در این شهرستان سابقه ای طولانی دارد خانه‌های مردمان این دیار همراه با سفره‌های نذری و پرچم‌های سیاه منصوب به حضرت امام رضا(ع) تزیین و زینت داده می شوند و مراسمات سوگواری حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) در خانه‌های از شهرها گرفته تا مناطق روستایی بسیار پرشور برگزار می شود به طوری که به یاد امام غریب خراسان، غربت خاصی را در شهرستان لنجان حاکم کرده بود</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;اما امروز ورنامخواست شوری دیگر در سر داشت و مردم ولایتمدار دیار سردار شهید محمدعلی شاهمرادی با میزبانی عزادارن امام رضا (ع) اشک و ماتم عشق خود را به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) نشان دادند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">امروز مردم شهرستان لنجان بار دیگر در تجمعی عظیم در حرم امام‌زاده سیّدابراهیم ابن سیّد بهاءالدین محمدابن الامام موسی ابن جعفر (ع) &nbsp;گرد هم امدند تا با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی ارادات خود را به ائمه اطهار(ع) به نمایش بگذارند در این آئین مذهبی که با نوحه خوانی چند تن از مداحان اهل بیت (ع) همراه بود، شرکت کنندگان با برپائی سینه زنی در غم شهادت حضرت امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند. پیر و جوان، کودک و نوجوانان خود را به هر زحمتی که بود برای مراسم سوگواری حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) به این مراسم رسانده بودند چرا که مردم شهرستان لنجان عشق و ارادت خاصی به خاندان عصمت و طهارت و به ویژه حضرت امام رضا(ع) دارند و از هیچ تلاشی برای رونق بخشیدن به مراسم سوگواری ائمه اطهار دریغ نمی‌کنند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">آری مردم شهرستان لنجان از دیرباز در برگزاری مراسمات سوگواری ائمه اطهار زبانزد عام و خاص هستند و امروز نیز با برپایی همایش عظیم عزاردارن رضوی به یاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام رضا(ع) اشک و ماتم ریختند. پس از رسیدن عزاداران رضوی &nbsp;به آستانه سیّدابراهیم ابن سیّد بهاءالدین محمدابن الامام موسی ابن جعفر (ع) و مردم خود را برای اقامه نماز آماده کردند تا بتوانند پس از اقامه نماز جماعت با سینه زنی ارادت خود را به امام رضا (ع) و ائمه اطهار به نمایش بگذارند.</span></div><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">مرتضی فلاحی در گفت و گو با خبرنگار&nbsp;<a class="saba-backlink" href="http://www.imna.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 58, 97); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease; outline: none 0px;">ایمنا</a>&nbsp;با تأکید بر اهمیت میزبانی شایسته از عزادران امام رضا(ع) در ورنامخواست، گفت: امام رضا(ع) خیلی غریب بودند اما نباید اجازه بدهیم عزاداران این امام همام که از نقاط مختلف شهرستان و استان به حرم امام‌زاده سیّدابراهیم آمده اند چنین حسی را تجربه کنند به ویژه اینکه رفتار ما ورنامخواستی‌ها در افزایش تعداد عزاداران در این تجمع عظیم در سال‌های بعد نیز مؤثر است.وی افزود: میهمانی که وارد خانه‌ای میشود وقتی از صاحب خانه استقبال و روی باز ببیند دوباره به آن خانه می‌رود ما هم موظفیم با میهمانان امام‌زاده سیّدابراهیم همین گونه رفتار کنیم<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">این شهروند ورنامخواستی تصریح کرد: اگر چه عزادران برای زیارت امام‌زاده سیّدابراهیم می‌آیند و توقعی ندارند اما ما &nbsp;به عنوان مجاوران این امامزاده واجب التعظیم وظایفی داریم که باید به بهترین شکل ممکن ایفا کنیم و رسم ائمه اطهار(ع) را به جا بیاوریم<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span><br style="box-sizing: border-box;">وی ادامه داد : اگر از عزادارن و زائران امام‌زاده سیّدابراهیم به نحو احسن پذیرایی شود آن‌ها با خاطره خوب به شهر خود برمی‌گردند و سال بعد به همراه تعداد بیشتری از اعضای خانواده و دوستان خود دوباره به زیارت این امامزاده می‌آیند و با آرامش قلبی به زیارت می پردازد<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">حجت الاسلام داود صائبی در حاشیه برگزاری این آئین مذهبی اظهار کرد:امام&nbsp;علی بن موسی(ع) یگانه عصر خود در علم، فضیلت و تقوا بود، اما این امام همام نیز همچون دیگر&nbsp;امامان(ع) در تنگنای حکومت حاکمانِ ناشایست و قدر ناشناسی برخی مردم، طلوعی در پشت ابرها و غروبی زود هنگام و غمگینانه داشتند.وی افزود: شهادت امام رضا (ع) مصداق این نوید الهی است که «یریدون لیطفؤوا نور الله بافواههم و الله متمّ نوره و لوکره الکافرون» کافران در تلاشند تا نور الهی را با دهان و ابزارهای مادی و ناکار آمد خویش خاموش کنند، ولی خداوند نورش را کامل خواهد کرد، هر چند کافران خوش نداشته باشند.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان تصریح کرد: در سایه وجود امام رضا (ع) در ایران، بسیاری از افراد به خوبی خصوصیات اخلاقی و جهت گیری های حضرت آشنا شده و از این طریق برکات زیادی نصیب ملت ایران شد و بعد از اینکه حضرت امام رضا (ع) به ایران و مشهد مقدس آمدند به دنبال ایشان حضرت فاطمه معصومه (س) نیز وارد قم شده و ملت ایران مفتخر به میزبانی امام رئوف و بانوی کرامت شدند و این مساله از جنبه های مختلف حائز اهمیت است<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span>وی ادامه داد: امام رضا(ع) نسبت به سایر امامان قبل و بعد خود٬ دوران سیاسی تاریک و پیچیده‌ای داشتند لذا در مقام آموزه‌های سیاسی٬ به مراتب می‌توان از امام هشتم(ع) درس گرفت چراکه مأمون با پیشنهاد ولیعهدی به امام رضا(ع) پس از به شهادت رساندن این امام٬ قصد داشت در بین مسلمانان خود را خلیفه و امام معرفی کند و مسیر امامت را به انحراف بکشاند<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">صائبی با اشاره به روشنگری امام رضا(ع) و معرفی اسلام ناب محمدی در مقابل مأمون و پیشنهادات و تبلیغات دستگاه بنی عباس نسبت به پیشنهاد ولیعهدی به امام رضا(ع) اضافه کرد: امام رضا(ع) از لحظه خروج از مدینه٬ هدف دعوت مامون را به شهادت رساندن ایشان بیان کردند و در مسیر با عبور از شهرها٬ به تبیین ولایت اهل بیت(ع) پرداختند تا جایی که دستگاه حاکم مانع ورود امام شد<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">وی عنوان کرد:باید به این مهم توجه داشت که امام رضا (ع) با تدبیری که داشتند، مصلحت دیدند که با ارائه شرایط خاصی، ولایت عهدی را بپذیرند، مامون هم باور نمی کرد با این شرایط، جریان به سود امام رضا (ع) تمام شود ولی برخلاف خواسته مامون، شرایط به نفع امام و جامعه اسلامی رقم خورد<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span>رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان بیان کرد: حضور امام رضا (ع) در ایران و مخصوصا درشهرهای خراسان را باید نقطه عطف مهم در گسترش تشیع در ایران محسوب کرد چرا که دوران حیات امام رضا(ع) دوران اوج گیری گرایش مردم به اهل بیت(ع) و گسترش پایگاه های مردمی این خاندان بود<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></span></p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که در دوران زندگی امام رضا (ع)، بحث بدعت‌ها و خرافات در جامعه رواج یافته بود، آن حضرت برای جلوگیری از انحرافات در جامعه و از هم پاشیدگی مسائل دینی مردم به ویژه جوانان توصیه می‌کردند که در فضای علم و مباحث علمی جدی باشند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">صائبی کرد: امام رضا (ع) توجه ویژه‌ای به مباحث علمی، معنویت و دینداری داشتند، آن حضرت با بحث‌های علمی و کلامی خود، پایه‌های استدلالی کافران و منحرفان دین را فرو می‌ریختند و همین نهضت‌های علمی حضرت باعث تقویت مذهب شیعه شد.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">حجت الاسلام مجید سبکتکین نیز گفت: مقام و موقعیتی که امام رضا (ع) از نظر مادی در کشور ما دارند، شبیه موقعیتی است که حضرت در زمان حیاتشان داشتند.</span><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">وی افزود: انگار در تقدیر امام رضا<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">)ع</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">(&nbsp;</span>بوده است که در حیات و پس از حیات دارای جایگاه اجتماعی پر رونق و بسیار ویژه ای داشته باشند و تقدیرشان این بود که به هر دلیل در دوران حیاتشان اوج غربت و محرومیت را داشته باشد ولی پس از شهادت در اوج باشند<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">عضو شورای اسلامی زرین شهر تصریح کرد: صحن و سرای امام رضا(ع) جلوه کوچکی از اقتدار این امام همام در زمان حیاتشان است و ایشان قبل از اینکه مأمون به سر کار بیاید این اقتدار را داشتند و ایشان علنی مردم را دعوت به ولایت و هدایت می کردند<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span>وی ادامه داد: باید توجه داشت معارف امامت و ولایت با آمدن امام رضا (ع) به ایران عمومی شد چراکه قبل از آن خواص فقط از اهل بیت (ع) خبر داشتند و راجع به امامت و ولایت چیزی می دانستند.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;">سبکتکین اضافه کرد: وقتی امام رضا (ع) &nbsp;به ایارن آمد سخنرانی هایی که در مناظرات و ... می کردند کم کم معرفت نسبت به امامت در بین خود مردم بالا رفت و در جلسات مناظره مامون بزرگان علمای همه فرقه ها را دعوت می کرد و همه را در مقابل امام رضا (ع) قرار می داد بلکه امام زمین بخورند.وی عنوان کرد: باید توجه داشت در مقابل تمام روسای فرقه ها و ادیان مختلف فقط امام رضا(ع) می نشستند و همگی آن ها را بدنام می کردند و هر کدام از آن ها را با کتاب خودشان با آن ها بحث می کردند و بسیاری از مباحث امامت را در آنجا مطرح کردند. &nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/71fq_1.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m4cf_2.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p8e7_3.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kfhg_4.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s967_5.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r41b_6.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dwtu_7.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yeks_8.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/62rk_9.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; line-height: 1.8; font-size: 14px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iuzx_10.jpg" alt=""></p> text/html 2017-11-18T00:44:32+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ارسال کمک به زلزله زدگان توسط هیئت مذهبی مکتب الحسین(ع) زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2523 &nbsp;به گزارش اداره تبلیغات اسلامی لنجان حجت الاسلام داود صائبی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام مجید سبکتکین شورای هیئات مذهبی ضمن حضور در هیئت مذهبی مکتب الحسین(ع) زرین شهر و بازدید از روند جمع اوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم ویژه زلزله زدگان غرب کشور از همت و تلاش جوانان و خواهران در نوع دوستی و احساس وظیفه تقدیر و تشکر نمودند . حجت الاسلام صائبی افزود : نقش آفرینی هیئات مذهبی در عرصه های گوناگون مهم و قابل تقدیر است . اینکه هیئات مذهبی در مناسبت های ملی و مذهبی و در عرصه های مختلف جهاد از نوع فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی و ... نقش آفرینی میکنند قابل اهمیت و ارزش می باشد و این برگرفته از مکتب اباعبدالله الحسین (ع) است که ان شاالله نسل در نسل ما به آن پایبند و در مسیر امام و ولایت تابت قدم شوند .<br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/xux_dsc_3193.jpg" alt="" align="absmiddle" width="627" vspace="10" hspace="10" height="561" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/zlbc_dsc_3191.jpg" alt="" align="bottom" width="605" vspace="10" hspace="10" height="720" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/kqsf_dsc_3201.jpg" alt="" align="bottom" width="654" vspace="10" hspace="10" height="721" border="0"></div><img src="http://uupload.ir/files/35wo_dsc_3203.jpg" alt="" align="bottom" width="662" vspace="10" hspace="10" height="560" border="0"> text/html 2017-11-17T09:55:17+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان گردهمایی خادمان موکب الشهدا و زائران اربعین حسینی http://lenjani.mihanblog.com/post/2522 <p align="center"> <font face="Mihan-Iransans">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان در ظهر جمعه 28 ماه صفر ،&nbsp;پیش از خطبه های نماز جمعه پس از قرائت قرآن و خواندن گوشه ای از زیارت پیامبر اعظم (ص) رئیس ستاد اربعین شهرستان لنجان گزارشی از روند برپایی موکب الشهدا شهرستان لنجان از پیگیری های اولیه تا جمع آوری نذورات و کمکهای مردمی ، انتقال به کشور عراق و برپایی موکب در عمود&nbsp; 785 ارائه نمود.ایشان از ارائه خدماتی همچون غذا ، بهداشت،دوخت و دوز،درمانی به تمامی زوار امام حسین (ع) از تمام نقاط کشور خبر دادند. همچنین در بازگشت و در مرز ایران همزمان با زلزله مناطق غربی کشور قسمتی از نذورات مردمی را به مناطق زلزله زده ارسال نمودند.</font></p><p align="center"><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/h55b_dsc_3233.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/inxs_dsc_3236.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/1uck_dsc_3241.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/d6rk_dsc_3235.jpg" alt=""></p> text/html 2017-11-17T09:41:32+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری زیارت پیامبر اعظم http://lenjani.mihanblog.com/post/2521 <p align="center"> <font face="Mihan-Koodak" size="4">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان صبح روز 28 صفر ، همزمان با سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی(ص) زیارت پیامبر اعظم(ص) به همت و تلاش هیئت امنا مسجد امیرالمومنین (ع) و هیئت مذهبی متوسلین به حضرت فاطمه الزهرا(س) با شکوه هرچه تمام تر و با استقبال خوب مردم در مسجد امیرالمومنین زرین شهر&nbsp;&nbsp;برگزار گردید.</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></p><p align="center"><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/71pa_dsc_32222.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/eql4_dsc_3227.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/tecw_dsc_3230.jpg" alt=""><img hspace="10" border="0" align="baseline" vspace="10" src="http://uupload.ir/files/jzno_dsc_3220.jpg" alt=""></p> text/html 2017-11-16T03:36:21+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان جلسه ستاد برگزاری مناسبت های مذهبی شهرستان لنجان http://lenjani.mihanblog.com/post/2520 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">به میزبانی دفتر امام جمعه محترم شهر ورناخواست جلسه ستاد برگزاری مناسبت های مذهبی شهرستان با موضوع تجمع عزاداران رضوی در امام زاده سید ابراهیم (ع) شهر ورنامخواست برگزار گردید.</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان: جلسه هماهنگی برگزاری مراسم های مذهبی شهرستان لنجان در دفتر امام جمعه محترم شهر ورنامخواست با حضور مسئولین شهر ورنامخواست، شهرستان لنجان و جمعی از خیرین و روحانیت معزز شهرستان برگزار گردید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حجت الاسلام زارع امام جمعه محترم ورنامخواست ضمن تشکر از حاضرین در جلسه ایام اربعین حسینی و ایام پایانی ماه صفر را تسلیت عرض نمودند و خواستار استفاده از ظرفیت عظیم مناسبت های مذهبی شدند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حجت الاسلام صائبی ریاست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان با اشاره به حضور گسترده عزادارن رضوی در حرکت دستجات عزاداری از فلکه مرکزی زرین شهر به سمت امام زاده سید ابراهیم (ع) شهر ورنامخواست ضمن قدردانی از فعالین مذهبی اجتماع رضوی با اعلام کاستی های سال های قبل از دست اندرکاران اجتماع رضوی خواستند نسبت به رفع کاستی ها و نواقص تلاش بیشتری داشته باشند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">با پیشنهاد اعضاء جلسه مقرر گردید هزینه پذیرایی نهار عزاداران رضوی به همراه کمک های مردمی و خیرین به صورت سبد کالایی و اقلام مورد نیاز زلزله زدگان غرب کشور به این منطقه ارسال گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/27dr_img_20171115_134024.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zgqi_img_20171115_134103.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-15T01:27:51+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان حرکت دستجات عزاداری به مناسبت شهادت امام رضا(ع) http://lenjani.mihanblog.com/post/2519 <div><br></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><b>به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان: مراسم اجتماع عزاداران رضوی در فلکه مرکزی زرین شهر و حرکت به سمت امام زاده سید ابراهیم(ع) شهر ورنامخواست در روز شهادت امام رضا(ع) برگزار می گردد.</b></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ccz3_435503551_166248.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-14T04:45:46+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان زیارت پیامبر اعظم (ص) http://lenjani.mihanblog.com/post/2518 <div><span style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" style="" face="Mihan-Nassim"><br></font></span></div> <span style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">هیئت متوسلین به حضرت فاطمه الزهرا(س) زرین شهر به مناسبت 28 ماه صفر سالروز رحلت سید انبیاء و برترین آفریده خدا محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم)مراسم زیارت پیامبر اعظم(ص) را در مسجد امیر المومنین(ع) زرین شهر برگزار می نماید.</span></div></span><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yyro_77.jpg" alt=""></div></div> text/html 2017-11-11T02:04:44+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان هیئت امام رضا(علیه السلام) ورنامخواست برگزار می کند http://lenjani.mihanblog.com/post/2516 <div align="center"><font size="2"><b>هیئت امام رضا(علیه السلام) ورنامخواست برگزار می کند.</b></font><br></div><br><br><div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/r5ii_438313320_42759.jpg" alt="" width="567" vspace="10" hspace="10" height="804" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2017-11-11T01:38:15+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری نمادین واقعه عصر عاشورا در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2515 <div align="center"><font size="2"><b>به همت هیئت مذهبی کاروان چهارده معصوم (ع) واقعه نمادین عصر عاشورا در زرین شهر به تصویر کشیده شد .</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، </b><b>بمناسبت اربعین حسینی و به همت هیئت مذهبی کاروان چهارده معصوم (ع) واقعه نمادین عصر عاشورا در گلستان زهرا (س) زرین شهر به تصویر کشیده شد .</b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>در این اقدام نمادین مردم شاهد مظلومیت اهل البیت (ع) و رذالت دشمنان ابا عیدالله الحسین (ع) در عصر عاشورا شدند و در گوشه و کنار این مراسم با اشک چشمان خود بر مصائب اهل البیت رسول الله (ص) گریستند .</b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>گفتنی است این مراسم هر ساله در عصر اربعین برگزار و هزاران نفر از دوستداران خاندان عصمت و طهارت از آن دیدن می کنند .<br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="1"><b><img src="http://www.upsara.com/images/uksn_434331502_253100.jpg" alt="" width="525" vspace="10" hspace="10" height="392" border="0" align="absmiddle"><img src="http://www.upsara.com/images/ws59_435818433_196275.jpg" alt="" width="531" vspace="10" hspace="10" height="397" border="0" align="absmiddle"></b></font></div> text/html 2017-11-11T01:19:39+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان قرائت زیارت پر فیض اربعین در گلستان شهدای زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2514 <div align="center"><font size="2"><b>با حضور آحاد مردم و بمناسبت اربعین حسینی زیارت پرفیض اربعین در گلستان شهدای زرین شهر قرائت شد . <br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، </b><b><b>با حضور آحاد مردم و بمناسبت اربعین حسینی زیارت پرفیض اربعین در گلستان شهدای زرین شهر قرائت شد . <br></b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b><br></b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b>در این مراسم پرفیض حجت الاسلام والمسلمین باقریان ضمن عرض تسلیت بمناسبت اربعین حسینی و قدردانی از کلیه دست اندرکاران برگزاری مراسمات مذهبی در ماه محرم و صفر خاطر نشان کرد&nbsp; : راهپیمائی اربعین تجلی وحدت ، یکدلی مسلمانان و آزادگان جهان ، انتظار فرج و هشدار به مستکبرین دنیا بود .</b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b><br></b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b>امام جمعه زرین شهر تصریح کرد : در راهپیمائی عظیم اربعین میلیونها عاشق همچون پروانه به دور شمعی جمع شدند که عالمی روشن از چراغ هدایت اوست و در کشتی نجات او رو به سوی ساحل کمال انسانی عظیمت کردند .</b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b><br></b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b>باقریان ادامه داد : دشمنان قسم خورده ما با سانسور این حرکت میلیونی نخواهند توانست از عظمت و وحدت کلمه آزادگان جهان در این حرکت بزرگ بکاهند و دنیا به چشم خود این بزرگی را دید و از قدرت ندای لبیک یاحسین (ع) به لرزه در آمد .</b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b><br></b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b>در ادامه این مراسم معنوی زیارت پرفیض اربعین توسط مداحان اهل البیت (ع) قرائت شد و عزاداران اربعین حسینی در غم جانگداز این روز به سوگ نشستند .<br></b></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><b><br></b></b></font></div><div align="center"><font size="1"><b><b><img src="http://www.upsara.com/images/o3m_435824518_194079.jpg" alt="" width="406" vspace="10" hspace="10" height="539" border="0" align="absmiddle"><img src="http://www.upsara.com/images/nat9_435807164_194921.jpg" alt="" width="532" vspace="10" hspace="10" height="708" border="0" align="absmiddle"><img src="http://www.upsara.com/images/2fjx_435505459_150840.jpg" alt="" width="542" vspace="10" hspace="10" height="406" border="0" align="absmiddle"></b></b></font></div> text/html 2017-11-11T01:01:58+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان اقامه نماز باران در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2513 <div align="center"><font size="2"><b>با حضورآحاد مردم نماز درخواست باران رحمت الهی در گلستان شهدای زرین شهر برگزار شد .</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، </b><b>با حضورآحاد مردم نماز درخواست باران رحمت الهی در گلستان شهدا به امامت حجت الاسلام والمسلمین باقریان امام جمعه&nbsp; زرین شهر اقامه شد .</b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>در این مراسم معنوی مردم ولایت مدار زرین شهر با استغاثه به درگاه خداوند متعال و در جوار شهدای گلگون کفن این خطه با اقامه نماز باران از خداوند متعال در خواست این رحمت الهی را نمودند .<br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><img src="http://www.upsara.com/images/c2jw_435823880_196547.jpg" alt="" width="572" vspace="10" hspace="10" height="321" border="0" align="absmiddle"></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2017-11-06T00:50:19+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری نماز باران همراه با قرائت زیارت اربعین http://lenjani.mihanblog.com/post/2511 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/z87_435509053_141001.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-05T02:10:05+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان تشکیل جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی http://lenjani.mihanblog.com/post/2509 <div align="center"><font size="2"><b>با حضور اعضاء ، ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی شهرستان لنجان تشکیل جلسه داد .</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، </b><b>با حضور اعضاء ، ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی شهرستان لنجان با دستور کار حرکت قافله عزاداری برای سالروز شهادت امام رضا (ع) تشکیل جلسه داد .</b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>در این جلسه حجت الاسلام صائبی ریاست اداره ضمن عرض تسلیت ایام اربعین خاطر نشان کرد : حرکت عظیم اربعین در واقع صحنه ای از یک پارچگی شیعیان جهان است که با پای پیاده به آرمانی لبیک می گویند که قرار است به ظهور منجی ختم شود .</b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>وی در ادامه گفت : حضور میلیونی زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین بیان گر این است که ما می توانیم با وحدت کلمه حرکتی را به وجود بیاوریم که لرزه بر تن مستکبرین و دشمنان اسلام بیفتد .</b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>صائبی با بیان اهمیت مدیریت فرهنگی در مناسبتهای مذهبی تصریح کرد : این که نقشه راهی در برنامه ریزی های فرهنگی ترسیم شود که تا حد ممکن آسیب ها به حداقل و ارزشها به حداکثر برسد&nbsp; تجلی پیدا کند امری مهم و از مهم ترین ماموریت های این ستاد است که با همفکری و اقدام جهادی محقق خواهد شد .</b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="1"><b>در ادامه این نشست اعضای ستاد نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص حرکت قافله عزاداری از زرین شهر به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) ورنامخواست در سالروز شهادت امام رضا (ع) بیان نمودند .<br></b></font></div><div align="center"><font size="1"><b><img src="http://www.upsara.com/images/h0l8_dsc_3154.jpg" alt="" width="581" vspace="10" hspace="10" height="387" border="0" align="absmiddle"></b></font></div>