اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان http://lenjani.mihanblog.com 2018-10-17T11:42:44+01:00 text/html 2018-10-16T08:14:17+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری کارگاه آموزش خانواده در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2887 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ib9_slide2.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-14T09:07:28+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی در مدارس زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2884 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/twq7_زرین_شهر_مهرماه.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-14T06:30:06+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان حجت الاسلام صائبی: تربیت فرزندان از اولین امور مهم خانه، مدرسه و جامعه است http://lenjani.mihanblog.com/post/2883 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، حجت الاسلام داود صائبی رئیس اداره تبلیغات اسلامی با حضور در جمع اولیاء و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اول علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت زرین شهر نسبت به مسائل تربیت و پرورشی نکاتی بیان&nbsp; و گفت : اسلام دامنه سنی آموزش را از مهد تا لحد قرار داده است، در خصوص تربیت نیز اسلام گرچه تا قبل از چهل سالگی را مهم شمرده است، محدودیتی قائل نشده است با این همه،اسلام به همه مراحل رشد و تکامل انسان به یک چشم نگاه نکرده است ، برخی دوران را بر برخی مقدم دانسته و آن را از نظر تعلیم و تربیت حائز اهمیت ویژه دانسته است در این میان، دوران جوانی برای تعلیم و تربیت دینی و اسلامی حساب جداگانه ای دارد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Davat&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Davat&quot;">حجت الاسلام صائبی در ادامه افزود : تفاوت های اجتماعی در مقابل تفاوت فردی (تفرد) است و منظور از آن هر نوع تفاوتی است که متکی بر تفاوت های درونی فرد نباشد و ناشی از موقعیت و جایگاه وی در جامعه و اجتماع باشد؛ خواه جایگاه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیر آن باشد . تفاوت های اجتماعی اساسا در مباحث علوم تربیتی معاصر جایی ندارد و از اختصاصات نظام های تعلیم و تربیت دینی و به طور خاص از ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Davat&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; .</span><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Davat&quot;">رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنجان در پایان افزود : تربیت فرزندان از اولین امور مهم خانه، مدرسه و جامعه است. همه این عوامل در تربیت فرزندان دخالت دارند، اما حقیقت آن است که تأثیر محیط خانه و خانواده از میان این عوامل، و به شکلی چشمگیر در تربیت و به خصوص در تربیت دینی فرزندان افزون تر است به گونه ای که باید آن را از دو عامل دیگر ممتاز شناخت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Davat&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Davat&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/c89g_img_3291.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6m80_img_3286.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e5nl_img_3289.jpg" alt=""></p> text/html 2018-10-11T10:38:35+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری جلسه ماهیانه روحانیون مستقر شهرستان لنجان با موضوع کمیته فرهنگی اربعین http://lenjani.mihanblog.com/post/2881 <b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان جلسه روحانیون مستقر با حضور رئیس &nbsp;اداره تبلیغات اسلامی&nbsp; و کارشناس امور فر هنگی در سالن جلسات این اداره تشکیل شد . این جلسه با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید ابتدا حجت الاسلام صائبی ضمن تقدیر و خوش آمد گویی از حضار .زحمات بی شائبه این سفیران تبلیغ را ارج نهاده و هدف اصلی جلسه را که پیرامون اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) بود تشریح واز نقطه نظرات یکدیگر در جهت با شکوهتر اجرا شدن برنامه های اربعین امسال استفاده نمودند</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Davat&quot;"> .</span></b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5gd9_dsc_2153.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/z7k9_dsc_2156.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fpyy_dsc_2160.jpg" alt=""> text/html 2018-10-11T06:58:38+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی در مدارس بخش باغبهادران http://lenjani.mihanblog.com/post/2880 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان با اعزام 4 روحانی متخصص در زمینه های اعتقادی و با همکاری آموزش و پرورش باغبهادران 12 جلسه گفتمان دینی ویژه دانش آموزان و اولیای آنها برگزار شد .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Davat&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/t7v1_dsc_2182.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xvra_dsc_2199.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/z78i_dsc_2202.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-09T10:48:44+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان آغاز به کار دبیرستان دوره دوم دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2877 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت (دوره دوم ) زرین شهر از ضمیمه بودن خارج شد . این مدرسه با تلاشها و پیگیری های بسیار حجت الاسلام صائبی رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان و حجت الاسلام باقریان امام جمعه زرین شهر از ضمیمه بودن خارج شد و به صورت مجزا کار خود را در سال تحصیلی 98-97 آغاز کرد . با شروع به&nbsp; کار این مدرسه به صورت مجزا چهارمین مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت در زرین شهر رسما افتتاح شد .</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div> text/html 2018-10-09T10:09:48+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی مدارس بخش باغبهادران http://lenjani.mihanblog.com/post/2876 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/setb_لیست_گفتمان_دینی_مدارس.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-08T04:35:17+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان هفته نیروی انتظامی http://lenjani.mihanblog.com/post/2870 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9t4t_nopo.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m81u_police_1_3layers.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7dz5_01-2-l.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0ejp_police_4-l.jpg" alt=""> text/html 2018-10-08T04:09:18+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان نسل نسیم برگزار می نماید : http://lenjani.mihanblog.com/post/2869 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bvvh_image_2018_10_8-7_37_11_425_9i5.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-07T10:09:42+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان جلسه مدیران صدرا با رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان http://lenjani.mihanblog.com/post/2868 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، اولین جلسه مدیران دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت زرین شهر با اداره تبلیغات اسلامی لنجان در سال تحصیلی جدید برگزار شد . این جلسه با حضور حجت الاسلام صائبی رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان&nbsp; و مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت زرین شهر&nbsp; آقایان سلیمیان و موسوی و خانم ها خادمیان و عباسزاده ،&nbsp; آقای هاشمی و مهری در دبیرستان دوره دوم پسرانه برگزار شد . حجت الاسلام صائبی ضمن خوش آمد گویی به مدیران جدید مدارس دوره دوم پسرانه و دخترانه به ارائه برنامه ها و&nbsp; موارد مورد نیاز&nbsp; در طول سال تحصیلی پرداختند . و درادامه مدیران به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند .</span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zvmt_dsc_2147.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div> text/html 2018-10-07T09:33:11+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان حب الحسین یجمعنا http://lenjani.mihanblog.com/post/2867 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9bod_image_2018_10_7-12_30_17_671_lwb.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-06T07:56:47+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان تور دوچرخه سواری در رکاب عشق http://lenjani.mihanblog.com/post/2866 <font face="Mihan-Iransans" size="3"> به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،&nbsp;تور دوچرخه سواری در رکاب عشق با&nbsp; شعار : سفیران وحدت حسینی ، ورزش&nbsp; و سلامتی صبح روز شنبه 14 مهر 97 از گلستان شهدای زرین شهر به سمت کربلای معلی و نجف اشرف به راه افتاد . این حرکت با تبیین اهدف سلامتی و نشاط معنوی با ورزش دوچرخه سواری ، گذر ار مناطق زلزله زده و اعلام همبستگی و همیاری با هموطنان ، گرامیداشت شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و شهدای مرزبان در اتحاد هرچه بیشتر دو ملت ایران و عراق جهت حضور در همایش بزرگ جهان تشیع در اربعین حسینی (ع) شکل گرفته است .</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/eedw_dsc_2095.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/khpx_dsc_2126.jpg" alt=""></div><div><br></div> </div> text/html 2018-10-03T08:16:22+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان نسل نسیم ویزه پسران و دختران برگزار می نماید : http://lenjani.mihanblog.com/post/2865 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f4vt_111.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ifai_222.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-01T12:37:36+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان دیدار با پیرغلام اباعبدالله الحسین (ع) در شهر سده لنجان http://lenjani.mihanblog.com/post/2858 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، از آقای محسن صالحی پیرغلام حسینی تجلیل شد.</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حجت الاسلام صائبی رییس اداره تبلیغات اسلامی لنجان ، حجت الاسلام سبکتکین رییس شورای هیئات مذهبی لنجان ، حجت الاسلام حیدرپور روحانی مستقر و محمد رضا مهری کارشناس اداری اداره تبلیغات اسلامی لنجان از خادم الحسین پیرغلام معظم جناب آقای محسن صالحی عیادت کردند. این پیرغلام 90 ساله سابقه طولانی در سرودن شعر و وصف ائمه معصومین به ویژه امام حسین (ع) دارد&nbsp; . آقای حسن صالحی&nbsp; پدر خود را این گونه توصیف می کند :&nbsp;&nbsp;<span style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">پیرغلامی که با عشق راستین، قدم در راه مدح امام حسین (ع)&nbsp; گذاشته و در این راه از استادان این راه آموزشها می بیند و سالهای متمادی است که در این عرصه فعالیت می کند. وی علاوه بر سرودن شعر در وصف ائمه در رابطه با شهیدان&nbsp; و جنگ هم سروده هایی دارد . پیرغلام محسن صالحی یکی از سروده های خود در رابطه با جنگ 8 ساله را نیز خواند :&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">" بیا باد صبا از دور یاری&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بکن در مرز ایران یک نگاهی "</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">" ببین صدام ملعون ستمگر&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>چه گل هایی زایران کرده پرپر"</font></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7lpl_dsc_2034.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Mihan-IransansBold" size="3">در پایان نیز لوح سپاس پانزدهمین اجلاس بین الامللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی و هدیه ناقابل آن خدمتشان تقدیم شد .</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/h4dg_dsc_2044.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div> text/html 2018-09-30T04:57:36+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس http://lenjani.mihanblog.com/post/2856 <font face="Mihan-Nassim" size="4">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به مناسبت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام والای شهیدان حجت الاسلام صائبی رییس اداره تبلیغات اسلامی به دیدار دو خانواده شهید زرین شهر&nbsp; رفتند . این دیدارها با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران لنجان با خانواده شهیدان سید کمال حسینی و محمد تقی قربی صورت گرفته بود . مادران شهید ان از خاطرات شهیدان سخن گفتند و از علاقه شدید آنها برای رفتن به جبهه و رویارویی با دشمن خبر دادند .</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">حجت الاسلام صائبی گفت :&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">امروز اقتدار و صلابت ما مدیون حماسه آفرینی شهیدان و ایثار گران است، عزیزانی که از همه تعلقات دنیوی گذشته و به قرب الهی نائل آمدند.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">وی در ادامه ، ابراز داشت: تا مادامی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما حاکم باشد هیچ قدرتی فکر تجاوز و تعدی به این مرز و بوم را نخواهد کرد. رییس اداره تبلیغات&nbsp; </span><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">&nbsp;با اشاره به اینکه امید است بتوانیم وظایف خود در را در راستای خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران به نحو مطلوب انجام دهیم تا در پیشگاه خداوند و نزد مردم شرمنده و مدیون خون شهدا نباشیم، بیان داشت: امیدواریم توفیق خدمت به خانوادهای شهدا و ایثار گران را به معنای واقعی داشته باشیم.</span></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/144k_dsc_1992.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l5bk_dsc_2006.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><br></span></font></div>