به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان،گفتمان دینی با موضوع رسانه و سبک تربیتی کودکان در مدرسه هدی زرین شهر ویژه والدین دانش آموزان  بر گزار شد . این گفتمان که با هدف ارتقاء سواد رسانه ای والدین و تربیت  کودکان انجام شد ، استاد مهرانی کارشناس ارشد رسانه وارتباطات ونویسنده کتاب " رسانه یا والدین دیگر " ضمن معرفی و توزیع این کتاب بین والدین ،گفت : آینده کودکان بسته به آگاهی ،توانایی ودانش والدین و مدیریت مدیران کار آمد یک جامعه دارد باید سبک تربیت را نسبت به پیشرفت  زمان،مکان،زبان ارتباطی فعلی و پیشرفت امکانات ، تغییر ومدیریت کنیم.