به گزارش اداره تبلیعات اسلامی شهرستان لنجان ، گفتمان دینی با موضوع خود شناسی درهنرستان دخترانه بانو روحانی زرین شهر با حضور استاد کاظمی برگزار شد. در این گفتمان دینی در خصوص خودشناسی و قدرشناسی مطالبی بیان شد و درپایان دانش اموزان سئوالات خود را مطرح نمودند .