به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، نشستی در قالب گفتمان دینی با سخنرانی استاد محمد کاظمی و با حضور والدین معارف جویان دخترانه صدرای ولایت دوره اول و دوم برگزار شد . حجت الاسلام کاظمی به بحران نوجوانی و ویژگی نوجوان امروز اشاره نمود و نسبت به برخورد والدین و اهمیت آن در این سنین مطالبی بیان نمود . از جمله مباحث مهم در این قشر این است که از نوجوان مچ گیری نکنیم ـ به نوجوانان آرامش هدیه کنیم و از دروازه سلیقه آنها سخن را آغاز و به دروازه نیازشان ختم کنیم . در پایان به سئوالات اولیاء پاسخ داده شد .   

استاد کا ظمی با سخنرانی ویژه با موضوع مختلف دینی به سئوا لات آنان پاسخ دادند.