به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان  لنجان در پی سلسله گفتمانهای دینی برای بهرمند ی جوانان ونوجوانان دختر وپسر شهرستان 19مهر ماه 1397 نشستی با حضور دختران وپسران جوان ونوجوان شهرستان در دو نوبت با دعوت از استاد حسینی از سوی اداره تلیغات اسلامی شهرستان لنجان با موضوع فضای مجازی من در سالن مصلی نماز جمعه زرین شهر برگزار شد . استاد حسینی پیرامون ارتباطات مجازی و امنیت در فضای مجازی و مقایسه فضای مجازی و حقیقی مطالبی بیان نمود و در پایان دانش آموزان سئوالات خود را مطرح نمودند .