به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، مجموعه فرهنگی نسل نسیم جلساتی با موضوع طرح انواع زندگی برای ارتقاء سطح آگاهی جوانان و نوجوانان دختر  و پسر برگزار می نماید . این جلسات برای رسیدن به یک زندگی برتر مطابق با آموزه های دینی اسلامی با حضور استاد حجت الاسلام کاظمی از پنج شنبه 5 شهریور آغاز شد و قرار بر برگزاری جلسات به صورت هفتگی است . این برنامه بصورت گفتمان و مشاوره پیرامون زندگی جوانان در جهان امروز  بنا شده است .