به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان آزمون سطح بندی مداحان شهرستان لنجان در گلستان پرنور شهداء زرین شهر برگزار گردید

با دعوت از اساتید و کارشناسان محترم در حوزه های مداحی و ستایشگری، ادبیات آئینی، احکام و تاریخ اسلام، قرائت قرآن و ادعیه آزمون سطح بندی مداحان شهرستان لنجان در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار گردید

نوراله جلیل کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان در خصوص برگزاری این طرح گفت: این آزمون علاوه بر ارزیابی استعداد مداحان در موضوعات مختلف مداحی، در خصوص برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مداحی در آینده نیز موثر خواهد بود.

حجت الاسلام صائبی با حضور در گلستان شهداء زرین شهر و دیدار با عوامل برگزاری آزمون همچنین صحبت با مداحان شهرستان لنجان ازکیفیت و روند برگزاری آزمون بازدید به عمل آورد