به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان، سومین و چهارمین جلسه آموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در روستای چم نور و چم طاق بخش باغبهادران برگزار گردید.
در این سلسله جلسات که با عنوان مبارزه با آسیب های اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر برگزار شد از جناب سروان مهرانی به عنوان استاد جلسات دعوت به عمل آمد.
جناب سروان مهرانی از والدین درخواست نمودند جهت جلوگیری از مشکلات عدیده ای که عمدتا در مراحل پایانی مصرف مواد مخدر به وجود می آید، پدران و مادران آگاهی های خود را نسبت به انواع آسیب های اجتماعی به روز رسانی کنند و نظارت دقیق و مشخص بر شکل گیری شخصیتی فرزندانشان داشته باشند زیرا والدین معمولا به دلیل عدم آگاهی صحیح فقط در مراحل آخر بروز آسیب فرزندان متوجه مشکل می شوند و تنها راه باقیمانده درمان شخص آسیب دیده است در صورتی که پیشگیری در بحث مواد مخدر مانند مباحث پزشکی کم هزینه تر چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی خواهد بود.
وی افزود یله و رها گذاشتن فرزندان در محیط هایی که دارای آسیب فروان هستند نتیجه ای جز آلودگی فرزندان به انواع آسیب های اجتماعی نخواهد داشت. 
جناب سروان مهرانی گرایش جوانان و نوجوانان به مساجد را سبب کاهش آسیب های اجتماعی دانست و خواستار استفاده از ظرفیت مادی و معنوی مساجد جهت پر کردن اوقات فراغت فرزندان به ویژه در سه ماهه تابستان شدند.