کارگاه تخصصی طرح محراب با حضور روحانیون مستقر، طرح هجرت و ائمه جماعات مدارس زرین شهر در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) زرین شهر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، کارگاه تخصصی نماز ویژه طلاب و روحانیون مستقر و طرح هجرت با حضور حجت الاسلام وحیدی در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) زرین شهر برگزار گردید.
حجت الاسلام وحیدی با تشریح اقتضائات سن جوانان و نوجوانان شیوه های تشویق و جذب آنان را بدون تحکم و از روش های مختلف توضیح دادند. 
در ادامه حجت الاسلام وحید افزود:بی تردید برای جذب جوانان و حضور آنها در مسجد و جماعات هم موانع مختلف و هم راه کارهای مختلفی متصور است که این موانع و همچنین راه کار ها می توانند جنبه های فردی ، خانوادگی و محیطی داشته باشند.
ایشان با اشاره به مصادیق متنوع راهکارهای جذب جوانان جهت برپایی نماز و حضور قلب در نماز جماعت، بر ویژگیهای خاص ائمه جماعات نیز تاکید نمودند.