امامزاده سید ابراهیم (ع) ورنامخواست در روز عید غدیر میزبان شیفتگان و دوستداران امیرالمومنین علی (ع) شد .