معارف جویان جدید الورود دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای زرین شهر (دوره اول) با حضور در اردوگاه  شهید مطهری به همکلاسی های خود روز مفرحی را تجربه کردند .


به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، معارف جویان جدید الورود دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای زرین شهر (دوره اول) با حضور در اردوگاه  شهید مطهری به همکلاسی های خود روز مفرحی را تجربه کردند .

حجت الاسلام صائبی رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنجان ضمن حضور در جمع این دانش آموزان ، دبیرستان علوم و معار ف اسلامی را کانون یادگیری و نشر معارف ناب اسلامی دانست و حضور و ادامه تحصیل در این مقطع را توفیق الهی عنوان کرد  .

وی در ادامه ضمن آروز موفقیت برای معارف جویان در سال تحصیلی آتی ، خواستار عزم و جزم دانش آموزان در راه کسب علم و دانش و رسیدن به پیروزی ها و قله های افتخار شد .