اداره تبلیغات اسلامی لنجان ـ ناحیه مقاومت بسیج لنجان ـ حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) و امام علی (ع) ـ هیئت امنا و پایگاه بسیج مسجد المهدی (عج)

برگزار می کنند :