اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان

سال « اقتصاد مقاومتی ، تولیدو اشتغال »
اهم فعالیتها:
1-ثبت هیئت های مذهبی
2-موسسات قرآنی
3-کانون های فرهنگی تبیلغی
4-کتابخانه شبستان


همه پیوندها