اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان

سال « اقتصاد مقاومتی ، تولیدو اشتغال »

ثبت هیئت های مذهبی


ثبت کانون های فرهنگی تبلیغی


ثبت موسسات قرآنی


اعزام روحانیون همه پیوندها